insults.net, insults, insulting quotes & quotationswant to say something better than #!?~!*##!


random insult generator

Return to the insults.net home page Contact insults.net site map & search insults.net
insult us


How do I swear in Irish / Gaelic ?

Is dócha nach bhfuil seans ar bith ann?

Bualadh craicinn

Bod

Báltaí

Cíoch

Cac

Striapach

Bitseach

Cailleach 

Cac ar oineach

Póg mo thóin 

Damnú ort

Ciach ort

Focáil leat

Bí ‘do thost

Téigh trasna ort féin

Díul mó bhad

Tá tú glan as do mheabhair

Táim ag teacht

Is cuma liom sa diabhal

Dúil mo bod 

Damnú air!

Marbhfháisc ort

Go hIfreann leat

Feisigh do thoin fein

Ní mórán thú

Imeacht gan teacht ort

Titim gan éirí ort

Go dtachta an diabhal thú

Go mbeire an diabhal leis thú

Go n-ithe na péisteoga thú

Go stróice an diabhal thú

Do chorp don diabhal

D'anam don diabhal

Plá ar do theach

Múchadh is bá ort

Loscadh is dó ort

I suppose a ride is out of the question?

Fucking (lit. skin-hitting)

Dick

Pussy

Tit

Shit

Whore

Bitch

Old hag, witch

Scumbag (lit. shit on honor)

Kiss my ass

Damn you

Damn you

Fuck off

Shut up

Go fuck yourself

Suck my dick

You're crazy

I'm cuming

I don't give a damn

Suck my dick

Shit/Damn it!

A shroud on you

To hell with you

Fuck your own ass

You're worthless

May you leave without returning

May you fall without rising

May the devil choke you

May the devil take you with him

May the worms eat you

May the devil tear you.

Your body to the devil

Your soul to the devil

A plague on your house

Smothering and drowning on you

Scorching and burning on you

Back to the How do I swear in foreign languages index page


Contact
- Copyright Notice -Email this page to a friend

Visit the HumourHub.com site